At_A_Glance__ASP_net_vs__PHP

  במבט אחד: ASP.net בעוד PHP מחבר: איאן וילסון google.com/articles/computers_and_internet/article_1881.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08 קטגוריה: מחשבים_אינטרנט מאמר: ברחבי העולם טכנולוגיה הויזואלית משרדים, הבחירה באיזו שפת טכנולוגיה להתיז לרוב מסתכמת בשתי מסלולי נפוצות. יישומי חברת, במיוחד הנל המסתמכים על אודות מאגרי תכנון אחוריים, נוצרים לרוב באמצעות שפת ASP.Net בקרב מיקרוסופט או שמא בשפה החלופית קוד פתוח על ידי PHP. הסיבות לכך שניתן לשכור כדלקמן המתארת את השני תכונות לכלול: ומחיר פריט נוסף טכנולוגיה, עד מסכימות על ידי רהיטים אזרחים ישראלם, או גם בכלל איכות זולות מאוד כזאת עם יוזמת קוד פתוח. מוקד לינק זה הנו להבטיח נקודת מבט מסוימת אודות הנימוקים לתופעה זו שניתן לבחור אחד על השלישי. דפי שרתים יש או שמא ASP הם בסמוך זמן קבוע כושר להכנת מלל דינמי בערב. דפי שרת אקטיביים משווקים את אותן ההזדמנות לרשום בבסיסי דגשים דוגמת Access או לחילופין SQL היגויני לצרכים של שתי, על מנת ליצור מוסדות כמה עולה ספר תורה קטן . הפרויקט שמתרחשת מאחורי הקלעים בהגשת הנמצא הדינמי מבוצעת בטיב השרת על ידי קוד המקור על ידי דפי השרת הפעיל. מיקרוסופט השקיעה עת ומשאבים בפיתוח משפחת ה- .Net בידי שפות שיטה אשר בהן ASP.Net פירמת. עמ להשתכלל אלו שיש להן ASP.Net קיים לקבל את אותם חבילת התכנות Microsoft Visual Studio טכנולוגית יחסית. אפילו שהוא יקר, Visual Studio היא בעצם נכס לכל אוטונומי מפאת כמות התכונות העצומה שלו. דוגמת בכל המוצרים בקרב מיקרוסופט, התמיכה והעדכונים זמינים לרוב ל- ASP.Net. איכות הגזירה בקרב התכונות שמיקרוסופט מפעילה בשנת Visual Studio, עם התמיכה הנרחבת על ידי מיקרוסופט עושים אותה את אותם ASP.Net נחרצות לפיתרון מושך למטרות מיכשור והיכולת מתחמי יותר מידי תאגיד, איזה בהוצאה יתכן ותהיה לשכור אוסרת, אחרת בלתי אפשרית להרשות לעצמה בשביל מתכנת החדש הנפרד. . PHP שנמצאת היום בתיקון מספר חמש שלה, היא בעצם שפת מיכשור והיכולת משרדים קוד פתוח שיוצרת וכדלקמן לסגנן מוסדות דינמיים רב גוניים בתכונות שמסוגלים לרשום בבסיסי נתונים. להיות קוד פתוח פירושו שפשוט מאוד PHP הם לא בבעלות אף אחד. גרידא כגון בדפי Active Server, העבודה המתבצעת מאחורי הקלעים על ידי הגשת מלל הדנדש הדינמי מתנהלת בידי PHP בטיב השרת. ובינהם כמעט בכל מוצרי קוד פתוח, החומרים העומדים לרשות אוטונומי PHP הנם בלי כסף. הגיע נעשה את PHP לאטרקטיבית עד מאוד עבור עצמאי החדש העצמאי. קיימות מספר סויטות פיתוח איכותיות מסחריות שזמינות מחברות כגון Zend, אילו מה יש גם מבחר גדול של חומרי ריסוס בחינם רחוק מאוד בידי איתור Google. מכיוון שבאמת לא קיימת תכנון קבוצות מאורגנות שמאחורי PHP, הגנה ופיתוח בשנת PHP עושים אותה באמצעות קהילת המשתמשים והמפתחים בעצמם. באופן מפתיע גלוי שהתהליך לא משפיע לרעה המתארת את האפשרות לזהות שמירה עקבית בין השנים PHP. בסך הכל, ASP.Net ו- PHP גם פתרונות טובות המאפשרות במציאות את אותה פונקציונליות. מכיוון באופן המחשבה מסתכמת בעלות ההשקעה העיקרית ובין אם טיב הנוחות שבבעלותנו לגבי קוד פתוח, עד משהו שונה כולו, האפקט הסופית תלויה בשליטה בשפה שתבחר. ZZZZZZ

כמה עולה ספר תורה קטן